Ansvarstagande

Vi vill ta vårt ansvar när det gäller miljöansvar och återvinning.

Alla Riitan Herkkus plastförpackningar och omslagsförpackningar är återvinningsbara, liksom papp och kartong som används som transport- och försäljningsförpackningar. Var och en av våra fabriker arbetar enligt gällande regler för avfallshantering i området och exempelvis återvinns metall, glas, papper och bioavfall rutinmässigt.

Vi välkomnar gärna förslag och tips om hur vi kan arbeta ännu mer effektivt för att främja miljön!

Samhällsansvar

Som företag vill vi vara med och bidra till att barn och unga har möjligheter att röra på sig och utöva hobbyverksamhet.

Varje Januari och Augusti lottar vi ut 1000 euro till två idrottsföreningar från Österbotten med minst 100 aktiva medlemmar.

Vill er förening delta i utlottningen skall ni senast 31.7. och 31.12. anmäla ert företag till utlottningen på riitanherkku@riitanherkku.fi.

Vinnarna publiceras på vår hemsida.