Registerbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24§

Registrets namn

Riitan Herkkus register för e-postmarknadsföring

Registeransvarig

Riitan Herkku Oy
Företagarvägen 5, 65610 Korsholm, tel. 020 7760 500

Kontaktperson i registerärenden

Marina Sabel
Företagarvägen 5, 65610 Korsholm, tel. 020 5265 357

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Produktmarknadsföring och kundkommunikation från Riitan Herkku till dem som beställt e-postmeddelanden från Riitan Herkku.

Registerinnehåll

Personens namn, e-postadress och personens medgivande till marknadsföring via e-post.

Regelmässiga informationskällor

Informationen fås genom att den registrerade själv har anmält sig på Riitan Herkkus webbsidor eller via andra marknadsföringsåtgärder som t.ex. provsmakningar i butiker.

Utlämnande och överföring av uppgifter

Information lämnas inte ut och överförs heller inte till tredje part.

Principer för registerskydd

Det elektroniska registret är skyddat genom användarspecifika ID:n och lösenord. Tillgång till registret via internet har förhindrats med en brandvägg.

Rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter

Varje registrerad person har rätt att kontrollera sina egna uppgifter i personregistret och kräva att eventuell felaktig information korrigeras. Begäran om kontroll eller korrigering kan göras genom att kontakta den registeransvariga, tel. 020 7760 500. Den registrerade har även rätt att förbjuda den registeransvariga att använda information om den registrerade för t.ex. direktmarknadsföring. När en person ansluter sig till Riitan Herkkus register för e-postmarknadsföring samtycker personen samtidigt till e-postmarknadsföring. Tillståndet kan annulleras när som helst genom att kontakta registeransvarig, tel. 020 7760 500 eller genom att klicka på Riitan Herkkus e-postlänk.

Information om webbplatsen

Innehållet på webbplatsen www.riitanherkku.fi är upphovsrättsskyddat. Det är tillåtet att länka till webbsidorna från andra webbsidor. Om innehållet på webbsidorna används någon annanstans måste källan uppges. Tillstånd måste alltid begäras för att få använda bilder. Riitan Herkku kan inte garantera att informationen på sidorna eller som fås via sidorna är riktig eller tillförlitlig. Härigenom ansvarar inte Riitan Herkku heller för att den givna informationen passar besökarens behov. På webbplatsen samlas besöksstatistik in med hjälp av Google Analytics, som används allmänt på olika webbplatser. Ingen information samlas in som kan identifiera personer, utan med hjälp av kakor (cookies) samlas information in om hur webbplatsen används.